Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Spørsmål og svar til saker i innkallingen til generalforsamlingen 10. mai.
Publisert 03.05.2021
Første frist for spørsmål til saker i innkalling til årsmøtet var 2. mai. Det har hittil kommet inn ett spørsmål. Det er fortsatt mulig å stille spørsmål med siste frist senest i løpet av onsdag 5. mai. Styret vil svare fortløpende, men senest innen fredag 7. mai kl. 13.

Årsmøtets avstemming:
Avstemmingen vil foregå digitalt via smarttelefon. Du vil motta en sms når det åpnes for å avgi stemmer fredag 7. mai. Avstemmingen avsluttes 10.05.2021 kl. 13.00.

Følgende spørsmål har kommet inn fra andelseier Mathias Dalstrøm (H0312)

Hei,
Jeg har et spørsmål til sak 6.1 Videoovervåkning i den digitale generalforsamlingen, (også referert til som sak 6.2).

Videoovervåkning har en bestridt preventiv effekt, og krever i tillegg til innkjøps kostnaden både oppfølgning, serviceutgifter og oppfølgning av tillatelse fra datatilsynet.
Videoovervåkning gir ofte også en opplevelse av inngripen i personvernet, selv om dette blir ivaretatt etter alle gjeldende krav. Min opplevelse er at en gitterport kant i kant med ytterveggen mot fortau/jernbanestasjon, kunne ha større effekt ved å effektivt hindre den eller de som sniker seg inn i bygningen i utgangspunktet. Har styret gjort noen tanker eller sett på noen lignende alternativer med en ekstra fysisk barriere?

Styret har jobbet med sak 18. siden forrige årsmøte, hvor det er sett på en mulig gitterport eller å stenge av åpningen mellom de to blokkene ut mot jernbanestasjonen. I anledning i at også inngangspartiet krever vedlikehold (styrets sak 15.) og utskiftning av callingsystem (styrets sak 8.) står for tur i nær fremtid, ville det være et passende tidspunkt å heller vurdere en endring av inngangspartiet med gitterport og callinganlegg i kant med ytterveggen mot jernbanestasjonen.

Jeg foreslår derfor et motforslag til sak 6.1 med forslag om at generalforsamlingen heller vedtar et ønske om låst gitterport til inngangspartiet.

Med vennlig hilsen,
Mathias Dahlstrøm

Styrets svar

Videoovervåkning:
Det er godt dokumentert at videoovervåkning har en preventiv effekt. Den løsningen vi har skissert vil ha minimale driftskostnader etter at kameraene er montert, da foreslåtte løsning ikke har recorder. Når det gjelder oppfølging/søknad hos datatilsynet er dette en engangssak, men søknad kreves ikke om lagring av data kun skal være inntil 7 dager. Noe styret foreslår.

Styret har søkt råd hos politiets operasjonsenhet i dag. De råder oss til å installere videoovervåkning, som både virker preventivt og bidrar til større oppklaringsprosent hvis noe skjer. Politiet sier også at andre tiltak som vakthold eller bedre skallsikring, forsterkning av inngangsdør også kan være tiltak som kan hjelpe.

Ref. forslag om gitterport:
Dette er en helt egen sak som krever utredning, både når det gjelder løsning, effekt og ikke minst kostnader. Styret har ikke gjort konkrete utredninger på dette fra før, men understreker at en slik løsning vil innebære et større ansvar for beboerne også. Spørsmål som bør besvares; hvordan skal sikkerhet rundt brann og ambulanse ivaretas, hvem skal låse av porten klokken 23 på kvelden, og er en gitterport funksjonell for handicappede eller tilpasset til barnevogner?

Styrets forslag som underpunkt til sak 6.1 i innkallingen:

Vi ønsker å finne ut hvilke sikkerhetstiltak du som andelseier har ønske om at vi skal bruke ressurser på å utrede nærmere (løsningsforslag, sikkerhetsanalyse og pris):

a) Gitterport:
Her må vi finne ut hvilke kostnader dette kan dreie seg om, hvordan vi skal finne en god løsning der brannsikkerhet og drift/vedlikehold skal ivaretas.

b) Vakthold:
Kan være en løsning for å bedre sikkerheten. Vil øke de mnd. utgiftene til borettslage

c) Alarmsystem:
Har mnd. kostnader og trenger service og tilsyn. Viktig at alle bruker et slikt system som de skal hvis det skal fungere, krever derfor noe av andelseierne

d) Bedre skallsikring:
Ved å bytte låssystem vil bidra til at det er vanskeligere å komme seg inn for uvedkommende:
  • Andelseieres egen nøkkel vil da kun gå til egen fløy/korridor og boddørene.
  • Eget separat system til ytterdørene.
  • Vi kan vurdere om vi skal fjerne tilgang til døren til garasjeanlegg, og kun bruke denne til rømningsvei.
  • Vi må finne ut hvordan løse dette samtidig som vi ivaretar sikkerhet ved brann.
Hilsen styret.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Drammen

Torsdag
0°C
Light snow
Fredag
0°C
Snow
Lørdag
0°C
Light snow
Værvarsel fra yr.no

Her er vi