Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
28. april mottok styret en e-post om nabovarsel for oppføring av bygg, Doktor Hansteins gate 2/4 og Tollbugata 7.
Publisert 07.05.2021
Hei andelseiere

28. april mottok styret en e-post om nabovarsel for oppføring av bygg, Doktor Hansteins gate 2/4 og Tollbugata 7. 
Se vedlegg (pdf-filer) nederst i saken.

Merk: Se også vedlegg "17022020_Merknader-til-førstegangsbehandling-av-reguleringspl" som er tidligere innsendte merknader fra vårt borettslag i samarbeid med andre naboer.

Styret oppfordrer hver enkelt andelseier om å sende inn sine innsigelser. Hvis du vil kan legge ved og vise til "17022020_Merknader-til-førstegangsbehandling-av-reguleringspl.pdf" i din merknad. 
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-3 skal mulige merknader til søknaden være kommet til ansvarlig søker (
Alliance arkitekturstudio AS, v/Kristoffer Johan Gulbrandsen, kjg@allark.no) innen to uker etter mottatt varsel. Det betyr at fristen er 12. mai.


Nabovarselet så slik ut (ink. vedleggene under):

Til styret i Bykvartalet borettslag, Strømsø torg 5E
 
Det varsles herved at det søkes om oppføring av boligbygg med kjeller i Doktor Hansteins gate 2/4 og Tollbugata 7, Gnr. 110 Bnr. 963 og Gnr. 110 bnr. 544, i fem til syv etasjer. Tiltaket forutsetter rivning av eksisterende bebyggelse i Tollbugata 7. Det planlagte bygget har næring på bakkeplan henvendt mot gater, samt mot nytt, offentlig gatetun mellom Doktor Hansteins gate og Tollbugata. Tiltaket er i tråd med reguleringsplan, Detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7, med plan-ID 3005 320, vedtatt i formannskapet 27.04 2021, og forventet sluttbehandlet i kommunestyret 4. mai. 
 
Tiltakshaver er Tollbugata 7 AS v/Vestaksen Eiendom AS og ansvarlig søker er Alliance arkitekturstudio AS. 

Se følgebrev vedlegg F-1 for mer informasjon, samt situasjonskart D-01 og D-02, snitt E-11 og E-13, og oppriss E-14 - E-18.  

Vi ber om at det sendes en mottaksbekreftelse ved å svare på denne eposten.

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-3 skal mulige merknader til søknaden være kommet til ansvarlig søker innen to uker etter mottatt varsel. 
 
Med vennlig hilsen / Best regards
Kristoffer
kjg@allark.no
 
Alliance arkitekturstudio AS
Kristoffer Johan Gulbrandsen
Arkitekt. Siv.ark.

+47 400 47 097
allark.no  I  facebook
 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Drammen

Torsdag
0°C
Cloudy
Fredag
0°C
Snow
Lørdag
0°C
Light snow
Værvarsel fra yr.no

Her er vi