Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Info fra styret
Publisert 23.09.2021
Styret har fått nytt telefonnummer

Nå kan du ringe ett fast nummer til styret:
Tlf. 70 31 01 19


Sikkerhet og forutsigbarhet er viktig. Vi har derfor fått på plass en sentralbordløsning som betyr at du kun har ett telefonnummer å forholde deg til, og du vil automatisk bli satt over til den i styret som er ledig. 

Men husk at vi aller helst ønsker at du sender saker du vil ha behandlet til styret@bykvartalet.no

Ny internettløsning med større hastighet fra januar 2022
I følge statistikken på vårt borettslag fra Telenor (som leverer TV og internett til oss pr. i dag), er det pr. i dag kun 37 % som bruker linjær TV. Opplastningshastigheten i den kollektive avtalen er 100 Mbps. Dette betaler vi kr. 369,- for pr. mnd. pr. boenhet.

63 % av beboerne benytter seg altså ikke av det vi betaler for.

Styret har derfor vedtatt på styremøtet 22.09.2021 å inngå avtale med Telia, som kan tilby oss ren nettløsning med 250 Mbps opplastningshastighet til kr. 149,- pr. mnd. pr. boenhet (hvis du ønsker TV-pakke i tillegg vil du få tilbud om dette som et ekstra tilvalg).

Det betyr at vi velger bort TV-pakka til fordel for hurtigere internett, og til en mye rimeligere pris. Borettslaget sparer dermed ca. kr. 170 000,- pr. år, som vil gå til å dekke andre viktige felleskostnader.

Vi har 3 mnd. oppsigelse hos Telenor. Vi sier opp avtalen i løpet av september, og ny løsning iverksettes fra og med januar 2022. Vi kommer tilbake til flere detaljer etter hvert.

Callingapparat ved inngangsdøra
Vi undersøker pr. i dag en app-løsning som gjør at døren kan åpnes via telefon. Vi kommer tilbake med mer info når detaljene er på plass.

Søppel
Vår vaktmester har meddelt oss at det har hopet seg opp med papp i søppelrommet, og at dette antakelig vis skyldes innflytting. Vi viser her til husordensreglene og minner om at dere slev må ta hånd om eget innflytnings-/utflytningssøppel da den felles avfallshåndteringen ikke er dimensjonert for dette.

Forsikringspremie

Borettslaget betaler i felleskap forsikring for bygningsmassen og fellesområdene (i tillegg betaler den enkelte innboforsikring på inventar og løsøre selv).

De siste 2-3 årene har vi hatt flere innmeldte skader til IF forsikring. Dette har ført til at IF nå vurdert borettslaget som høyrisiko for nye skader. Forsikringspremien har derfor økt betraktelig fra april i år (fra ca. 89 000,- til 132 000,- pr. år).


Vi må gjøre det vi kan for å forebygge og ber derfor hver og en om å være ekstra oppmersom på å gjøre en egeninnsats, som f.eks. å se til at dører er lukket og låst, at det ikke er lekkasjer eller fare for branntilløp i din leilighet, og at du melder inn til styret hvis du ser ting som ikke er som det skal.

Videoovervåkning
Montering av videoovervåkningsutstyr, ett av flere mulige forebyggende tiltak som kan hindre uvedkommende å ferdes i blokka, ble vedtatt av generalforsamlingen i år. Vi er i gang med bestilling og testing av overvåkingskamera, før montering. Det vil bli satt opp skilter når kameraene er på plass.

Husk å betale felleskostnadene i tide
Vi kommer til å stramme inn på rutinene når det gjelder sen innbetaling av felleskostnader.
Tips: Har du ikke opprettet avtalegiro i nettbanken din, anbefaler vi at du gjør dette, slik at betalingen skjer automatisk på forfallsdato.
Får du et inkassovarsel og ikke betaler, vil denne nå automatisk bli sendt til inkasso hvis beløp ikke er betalt innen fristen.


Fjernvarmekostnader og strømpriser øker
Vi vil gjøre oppmersom på at du kan forvente høyere kostnader på fjenvarmen i år og utover vinteren. 


Det var det vi hadde av info denne gangen.

Hilsen styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi